• Předmět: Matematický seminář
  • Ročník: 9.
  • Týdenní dotace: 1 hodina
Matematický seminář je zaměřen na prohloubení a rozšíření učiva sedmé až deváté třídy. Do semináře jsou zařazeny především kapitoly jejichž znalost využijí žáci v praktickém životě a dalších předmětech (fyzika, chemie).